Marka Grupa Azoty

Historia powstania MarkiGrupa Azoty to projekt nastawiony na przyszłość. Ale tak było od zawsze. Kiedy w 1927 roku prezydent Ignacy Mościcki postanowił zbudować Państwową Fabrykę Związków Azotowych, to była właśnie wizja przyszłości. Wizja wielkiej polskiej chemii. Ta wizja – oraz historia wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy – to nasze zobowiązanie na kolejne dziesięciolecia. Przeszliśmy długą drogę. Zmieniliśmy się. Przekroczyliśmy wiele granic. Dziś konkurujemy z największymi europejskimi firmami chemicznymi. Ale potrzebną do tego siłę – siłę tworzenia – czerpiemy z naszej tradycji.


Tożsamość Marki

Grupa Azoty to marka najwyższych standardów. Im szersza staje się paleta naszych produktów 
i usług, tym bardziej troszczymy się o otaczający nas świat i o jakość ludzkiego życia. Dlatego dążąc do perfekcji w każdym obszarze naszej działalności, mamy na względzie zarówno budowanie wartości firmy, jak i satysfakcję wszystkich użytkowników naszych produktów. Stworzyliśmy nowoczesną, silną grupę kapitałową. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele.

Jesteśmy chemikami – więc potrafimy brać ze świata to, co potrzebne ludziom, i oddawać mu to, 
co im niepotrzebne, w taki sposób, by mu nie szkodzić. Tak żeby woda pozostała wodą, a powietrze powietrzem. Bo potrafimy rozmawiać z naturą. Zaglądamy do wnętrza materii, by znaleźć rozwiązania codziennych ludzkich problemów. Pomagamy Ziemi rodzić, a ludziom pracować na niej. Jesteśmy chemikami, więc potrafimy łączyć – ludzi, firmy, idee, atomy. Ale nie tylko.

Cały czas pamiętamy, że firmy wchodzące w skład naszej Grupy są częściami regionów, społeczności, historii. Działamy wśród ludzi, którzy dają nam tak wiele, że czujemy się odpowiedzialni za świat, w którym żyją, za zdrowie ich dzieci, za tradycję ich ziemi. Wiemy, że świat istnieje dzięki harmonii. Pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Między doświadczeniem starszych a zapałem młodych. Między ryzykiem a bezpieczeństwem. Między jednostką a grupą. Między siłą 
a elastycznością. Tę harmonię chcemy wykorzystywać w naszej strategii – i wnosić ją do świata.


System wartości marki Grupa AzotyGrupa Azoty

Grupa Azoty. Wybierając tę nazwę, kierowaliśmy się dwoma względami: szacunkiem dla własnej tradycji i zasadą prostoty. Wierzymy, że nawet w naszej szybko zmieniającej się, coraz bardziej złożonej współczesności prostota pozostaje źródłem skuteczności i siły. Siły samej firmy oraz siły 
i czytelności komunikatu, w którym firma wyraża swoją misję. Grupa – bo jesteśmy razem, chociaż mamy różne doświadczenia i działamy w różnych obszarach. Bo się uzupełniamy. Azoty – bo tak było od zawsze. Pod tym hasłem w niepodległej Polsce rodził się nowoczesny przemysł chemiczny. 
I chcemy, by pod tym hasłem wkraczał na światowe rynki.


Siła Tworzenia

We wnętrzu materii ukryta jest energia. Energia łączenia, przemiany i wzrostu. Dzięki niej świat jest barwny i różnorodny. Dzięki niej rosną zboża i kwitną kwiaty. Dzięki niej możliwa jest chemia. Ta energia to siła tworzenia. Korzystamy z niej i kierujemy nią tak, by zmieniać świat na lepsze. Ale obserwując to wewnętrzne życie materii, uczymy się. Uczymy się tego, jak ową siłę tworzenia przenosić na coraz wyższe poziomy. Jak wykorzystać ją w życiu firmy działającej na coraz bardziej konkurencyjnym międzynarodowym rynku. Zaprzęgliśmy więc tę energię do łączenia ludzi, idei 
i tradycji. Do odmieniania świata i ludzkiego życia. Do budowania wartości. Wiemy jednak, że każdy sukces na tej drodze oznacza większą odpowiedzialność. Odpowiedzialność wobec klientów, akcjonariuszy, pracowników. Odpowiedzialność za środowisko, za jakość, za harmonię świata. Przyjmujemy tę odpowiedzialność bez obaw – bo z nami jest siła. Siła tworzenia.

Sponsoring

Siła przyciąga uwagę. Stworzyliśmy nowoczesną, silną grupę kapitałową. Chcemy to ogłaszać światu na różne sposoby. Wierzymy bowiem, że najszlachetniejszym przejawem siły jest gotowość do opieki i pomagania innym – a zwłaszcza tym, którzy potrzebują pomocy, by odkryć siłę własną. By odkryć
w sobie twórczy potencjał i zdać sobie sprawę z własnych możliwości. Siła budzi dumę. Chcemy być dumni z naszych sportowców i artystów. Chcemy być dumni z naszych regionów. Chcemy być dumni z Polski. Dlatego tam, gdzie dostrzegamy potencjał sukcesu, pielęgnujemy go. Jako Grupa Azoty przekroczyliśmy wiele granic. Chcemy nauczyć innych, jak się je przekracza.


 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.