Zarządzanie

W zarządzaniu Grupą Azoty przestrzegamy najwyższych standardów zgodnych z międzynarodowymi przepisami prawnymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. 
  
Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu Grupy Azoty. Prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty S.A. sprawuje całościowy nadzór nad Grupą Azoty, a członkowie zarządu odpowiadają za trzy główne obszary jej działalności: finanse i handel, strategię i rozwój oraz produkcję i bezpieczeństwo. 

Zarządzanie korporacyjne spoczywa na departamentach korporacyjnych Grupy Azoty S.A., które w obrębie całej Grupy Azoty pełnią rolą analogiczną jak w strukturach Grupy Azoty S.A.

Efektywność i przejrzystość zarządzania pozostanie jednym z kluczowych aspektów działalności Grupy, ponieważ właśnie w zarządzaniu leży klucz do pełnego wykorzystania efektów synergii uzyskanych dzięki dotychczasowej konsolidacji. Jego znaczenie będzie rosnąć wraz z dalszą rozbudową Grupy Azoty.

Integracja i konsolidacja podmiotów wchodzących w skład Grupy Azoty ma na celu zwiększenie efektywności i przejrzystości prowadzonych operacji, wydzielenie działalności podstawowej od pozostałej oraz w konsekwencji zmniejszenie kosztów stałych.
 
W ramach zwiększenia skali operacji Grupa Azoty przewiduje dalszy udział w konsolidacji branży chemicznej w Polsce i w Europie Środkowej. Celem konsolidacji jest w szczególności uzyskanie efektów synergii wynikających zarówno z konsolidacji poziomej jak i integracji pionowej. Integracja i konsolidacja podmiotów wchodzących w skład Grupy Azoty ma na celu zwiększenie efektywności i przejrzystości prowadzonych operacji, wydzielenie działalności podstawowej od pozostałej oraz w konsekwencji zmniejszenie kosztów stałych. W związku z tym prowadzona jest integracja i reorganizacja spółek otoczenia produkcyjnego w sferze projektowej, realizacji inwestycji, remontowo-mechanicznej, automatycznej, usług laboratoryjnych i drobnej produkcji chemicznej oraz innych obszarów wsparcia, za wyjątkiem przewozu kolejowego w ramach spółki Grupa Azoty PKCh. 
 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.