OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o.

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem usługowo-produkcyjnym z szerokim zakresem działalności, do którego należą m.in.: usługi specjalistyczno-ratownicze, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, utylizacja i składowanie odpadów (w tym także odpadów niebezpiecznych) komunalnych, azbestu (firma posiada i eksploatuje około 200 ha składowisk), oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne ścieków przemysłowych oraz recykling tworzyw sztucznych, sprzedaż chemikaliów i konfekcjonowanie nawozów.

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. posiada specjalistyczne laboratoria z akredytacją PCA zajmujące się badaniem wody, ścieków, odpadów, czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, emisji substancji do atmosfery, badaniem żywności, środków spożywczych; badaniem mikrobiologicznym oraz innymi. Osobny przedmiot działalności stanowi produkcja wyrobów z politetrafluoroetylenu oraz regranulatów PA, PE, POM. Ponadto Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. prowadzi szkolenia zawodowe, specjalistyczne i dokształcające.


Oferujemy następujące usługi:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.