OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Badania wody przeznaczone do spożycia

Badania wody przeznaczone do spożycia
Badania wody przeznaczone do spożycia
Arsen, Azotany, Azotyny, Fluorki, Jon amonowy, Barwa, Chlorki, Mangan, Mętność, pH, Przewodność elektryczna właściwa, Siarczany, Smak, Zapach, Żelazo, Temperatura, Azot organiczny, Azot ogólny, ChZT, Fosfor ogólny, Aldehyd mrówkowy, Indeks fenolowy, Cyjanki wolne, Arsen ogólny,  Zawiesiny, Ekstrakt eterowy, Fluorki, Chlor wolny, BZT5, Utlenialność, Twardość ogólna

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.