OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Badanie żywności

Badanie żywności
Badanie żywności
 • pobieranie próbek do badań metodą niszcząca i nieniszczącą 
 • oznaczanie liczby drobnoustrojów; metoda płytkowa w 30 stopniach C
 • horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
 • ogólne zasady oznaczania drożdży i  pleśni w 25oC
 • identyfikacja serologiczna Salmonella
 • horyzontalna metoda wykrywania obecności Listeria monocytogenes
 • horyzontalna metoda oznaczania liczby Listeria monocytogenes
 • horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich
 • (Staphylococcus aureus i innych gatunków)
 • horyzontalna metoda wykrywania gronkowców koagulazo-dodatnich
 • Staphylococcus aureus i innych gatunków)
 • horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich
 • (Staphylococcus aureus i innych gatunków)
 • wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczb metodą NPL
 • ogólne zasady oznaczania liczby bakterii z grupy coli; metoda płytkowa
 • mikrobiologia żywności i pasz; horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
 • ogólne zasady oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
 • horyzontalna metoda wykrywania i oznaczanie liczby bakterii z rodzaju Enterobacteriacea. 
 • wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem
 • mikrobiologia żywności i pasz; horyzontalna metoda wykrywania i oznaczanie liczby bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae
 • metoda płytkowa
 • mikrobiologia; ogólne zasady oznaczania liczby bakterii z grupy coli
 • Mmetoda najbardziej prawdopodobnej liczby
 • mikrobiologia żywności i pasz
 • horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
 • metoda płytkowa w temperaturze 30oC
 • mikrobiologia żywności i pasz; horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii redukujących siarczany(IV) rosnących w warunkach beztlenowych
 • horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
 • horyzontalna metoda wykrywania obecności  Listeria monocytogenes
 • mikrobiologia żywności i pasz; horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
 • identyfikacja serologiczna Salmonella

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.