OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Projektowanie

Projektowanie


Projektowanie
Zatrudniamy wyselekcjonowaną, doświadczoną i fachowo przygotowaną kadrę pracowników. Zespół projektowy umożliwia kompleksowe projektowanie wielobranżowe w szerokim zakresie oraz gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług. Przy projektowaniu dokumentacji posługujemy się nowoczesnymi metodami opartymi na technice komputerowej, stosujemy projektowanie trójwymiarowe. Na życzenie Klienta zapewniamy nadzór nad montażem i odbiorem realizowanych
w oparciu o naszą dokumentację inwestycji. 

Zakres usług projektowych

• Opracowanie analiz przedprojektowych, koncepcji techniczno-ekonomicznych i studiów wykonalności (m.in. pod kątem optymalizacji i intensyfikacji procesów);
• Analizy bezpieczeństwa procesów przemysłowych
• Symulacje procesów
• Projekty procesowe, budowlane, wykonawcze i warsztatowe;
• Modelowanie 3D
• Rysunki wykonawcze (m.in. aparatów technologicznych, orurowania, instalacji, obiektów budowlanych itp.);
• Kierowanie projektami i planowanie
• Kompletacja dostaw
• Nadzory nad budową, montażem, próbami kompleksowymi, rozruchem i ruchem testowym instalacji oraz szkolenie załogi
• Usługi geodezyjne i kartograficzne
• Analizy ekonomiczne, szacunkowe zestawienia kosztów, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie itp.);
• Raporty oddziaływania na środowisko i pozwolenia zintegrowane.

Gałęzie przemysłu objęte usługami
• Przemysł chemiczny i petrochemiczny
• Budownictwo przemysłowe
• Energetyka
• Ochrona środowiska


Kompetencje Spółki Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. w zakresie usług projektowych sięgają lat 50-tych XX wieku, kiedy powołane zostało Biuro Projektów Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. W 1994 roku w ramach restrukturyzacji Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach, już jako spółki akcyjnej, Biuro Projektów przekształcone zostało w spółkę
ze 100% udziałem Zakładów Azotowych i uzyskało nazwę Biuro Projektów Zakładów Azotowych "Biprozat" - Tarnów Spółka z o.o. Od roku 2012 Spółka funkcjonuje w nowych strukturach jako
Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.