OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Obowiązki informacyjne dotyczące działalności OSD

Obowiązki informacyjne dotyczące działalności OSD

"Działając na podstawie art. 40 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 rok o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015. 478 z póź.zm), Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. realizując zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego zawiadamia, iż na terenie OSD Spółki, funkcję Sprzedawcy Zobowiązanego w myśl Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii pełni Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A." 
„Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wyznaczenia Sprzedawcy Zobowiązanego”

„Decyzja Prezesa URE z dnia 26.10.2018 – sprzedawca zobowiązany”


„Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na terenie działania OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l). – Stan na dzień 20.09.2019 r.”

„Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1kV – 20.09.2019”


„Informacja dotycząca potencjalnej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.– Stan na dzień 20.09.2019 r.”

„Informacja dotycząca dostępnej mocy przyłączeniowej – 20.09.2019”


Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w 2018 r.

Struktura paliw w 2018 roku


Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dotyczącej sieci elektroenergetycznej dla której Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. pełni funkcję OSDn – 2018 rok

Wskaźniki trwania przerw


Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.