g

OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Jednostka Biznesowa Energetyka

Jednostka Biznesowa Energetyka
Jednostka Biznesowa Energetyka Grupy Azoty ZAK S.A. oferuje:
  • Energię elektryczną
  • Energię cieplną
  • Pozostałe media
Grupa Azoty ZAK S.A. informuje jak poniżej.
  1. dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 z późn. zm.).
  2. W cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały uwzględnione ceny i stawki opłat zgodnie z przepisami ww. ustawy - ceny energii elektrycznej są dostępne w siedzibie Grupa Azoty ZAK S.A - Dyrekcja JB Energetyka, a informację o nich można także uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 77 481 23 86 lub 77 481 35 50.
  3. Nowe rozwiązania prawne wynikające z przedmiotowej ustawy zostaną uwzględnione w rozliczeniach od 1 stycznia 2019 r., przy czym w początkowym okresie 2019 r. mogą one jeszcze nie obejmować niektórych naszych klientów - w takich przypadkach zostaną dokonane odpowiednie korekty wystawionych faktur przy uwzględnieniu regulacji ww. ustawy. W związku z powyższym, prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych faktur.
  4. W związku z możliwą nowelizacją ww. ustawy oraz koniecznością wydania rozporządzeń do niej, zastrzegamy sobie prawo dokonywania rozliczeń zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie.
  5. W dniu 25 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42). Zgodnie z art. 106przedmiotowej ustawy, od dnia 25 stycznia 2019 r. stawka opłaty kogeneracyjnej wynosi 1,58 zł za 1MWh i obowiązuje do końca 2019 r. W związku z powyższym, w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2019 r. zostanie uwzględniona ww. opłata kogeneracyjna.


Energia elektryczna


Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Grupa Azoty ZAK S.A.


Ceny z Taryfy dla energii elektrycznej - obrót są dostępne w siedzibie JBU Energetyka.
Wszelkie informacje udzielane są w Biurze Obrotu i Dystrybucji Energią Elektryczną lub telefonicznie pod numerem +48 77  481 35 50.


SPRZEDAWCY ENERGII

Lista podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, posiadających tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej Grupa Azoty ZAK S.A.:


Sprzedawca zobowiązany na obszarze działania OSD Grupa Azoty ZAK S.A na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:


Energia cieplna


Taryfa dla ciepła obowiązuje od 23.09.2019 r.

Taryfa dla ciepła obowiązuje od 20.09.2018 r.

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła

Struktura paliw pierwotnych zużytych do produkcji ciepła w 2018

Informacja techniczna o bieżącym stanie sieci ciepłowniczejJakość wody pitnej w sieci zakładowej (wodociągu zakładowego)


Na podstawie przeprowadzonych badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu stwierdza przydatność wody z wodociągu zakładowego Grupy Azoty ZAK S.A. do spożycia.

Dokumenty z potwierdzeniem jakości w zakresie zbadanych parametrów, dostępne są w siedzibie JB Energetyka b. 247 lub telefonicznie pod numerem +48 77 481 38 35.Pozostałe media

1. Powietrze pomiarowe
2. Azot bezpieczeństwa
3. Wody surowe i uszlachetnione

Cennik na w/w media dostępne są w siedzibie JBU Energetyka. Wszelkie informacje udzielne są w Biurze Sprzedaży i Zakupów lub telefonicznie pod numerem +48 77 481 34 66.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja ogólna: Jednostka Biznesowa Energetyka

tel. +48 77 481 21 25

fax +48 77 481 39 39

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.