OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Laboratorium Badań Materiałowych

Laboratorium Badań Materiałowych
Laboratorium Badań Materiałowych posiada Świadectwo Uznania nr LBU-059/16 oraz Świadectwo Podwykonawcy nr LB-059/16 Urzędu Dozoru Technicznego

Pracownicy laboratorium posiadają również certyfikaty stopnia drugiego i trzeciego TÜV-CERT na następujące rodzaje badań:
 • badania wizualne,
 • badania penetracyjne,
 • badania magnetyczno-proszkowe,
 • badania ultradźwiękowe,
 • badania radiograficzne.

Laboratorium Badań Materiałowych współpracuje z TÜV Akademia sp. z o.o. w zakresie organizacji szkoleń personelu badawczego.

Laboratorium Badań Materiałowych posiada system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2005.

Cel Polityki Jakości Laboratorium Badań Materiałowych:

Realizowanie usług badawczych spełniając  oczekiwania Klienta poprzez zaangażowanie pracowników i doskonalenie metod zarządzania.

Charakterystyka realizowanych prac:

 • badania i pomiary diagnostyczne elementów instalacji w trakcie eksploatacji
 • badania kontrolne wyrobów hutniczych i złączy spawanych
 • badania elementów próbnych i egzaminacyjnych w procesach specjalnych (np. kontrola spawania)
 • badania zużycia części maszyn, urządzeń i instalacji,
 • badania, pomiary kontrolne i opracowywanie dokumentacji wyrobów w trakcie reklamacji,
 • badania i pomiary kontrolne długości i kąta realizowane jako nadzór montażu
 • opracowanie i dobór badań kompleksowych

Badania niszczące i pomiary:

 • Badania własności mechanicznych
- rozciąganie w temperaturze pokojowej i podwyższonej
- próby udarności w temperaturze pokojowej i obniżonej
- próby zginania
 • Badania własności technologicznych rur
 • Pomiary twardości twardościomierzami stacjonarnymi i przenośnymi
 • Badania metalograficzne
- makroskopowe
- mikroskopowe w laboratorium i w terenie
 • Badania składu chemicznego metodą fizyczną
 • Badania geometrii spoin
 • Badania na podstawie oględzin zewnętrznych
 • Pomiary długości i kąta
 • Pomiary gwintów 
 • Pomiary płaskości i prostoliniowości

Badania nieniszczące:

 • Badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe
 • Badania i pomiary ultradźwiękowe
 • Badania magnetyczno-proszkowe
 • Badania penetracyjne

Dane kontaktowe:

Kierownik Laboratorium
Bogusław Kozyra
tel. +48 77 481 30 52
tel. kom. +48 695 380 839
e-mail: boguslaw.kozyra@grupaazoty.com

Specjalista ds. badań
Krzysztof Gawin
tel. +48 77 481 39 43
tel. kom. +48 695 380 840
e-mail: krzysztof.gawin@grupaazoty.com


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.