Polityka prywatności

Kategoria

Rok

Ochrona danych osobowych / Polityka prywatności

1.
Grupa Azoty Spółka Akcyjna przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie grupaazoty.com.

2.
W świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) administratorem danych osobowych użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) Serwisu jest Grupa Azoty S.A., z siedzibą w Tarnowie (ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000075450, NIP 873-000-68-29 nr BDO 000012833 (dalej: „Spółka”).

3.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w spółce Grupa Azoty S.A. email: iod.tarnow@grupaazoty.com.

4.
Dane osobowe użytkowników Serwisu  przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, obsługi rekrutacji, prowadzenia akcji przetargowych oraz w innych celach wynikających z funkcjonalności strony. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

5.
Dane osobowe Użytkownika będą ujawnione uprawnionym pracownikom Administratora oraz usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnionym pracownikom - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Mogą być ujawnione również właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz realizacji celów określonych powyżej.

7.
Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, zgodnie z informacją o plikach cookies przedstawioną w niniejszej polityce.

8.
Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

9.
Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

10.
Każdemu Użytkownikowi  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem korzystając z informacji kontaktowych podanych na stronie, w zakładce „Kontakt”. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, szczegółowo określonego przy zbieraniu danych.

11.
Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.

12.
Dane osobowe użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Informacja o plikach cookies:
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika..
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.