Miejsce pracy

Najważniejszym kapitałem Grupy Azoty są pracownicy wraz ze swoimi kompetencjami, zaangażowaniem i wiedzą. Dlatego jednym z podstawowych priorytetów Grupy realizowanych w obszarze „miejsce pracy” jest zapewnienie im bezpiecznego i godnego miejsca pracy.


Grupa Azoty dąży do zapewnienia równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym pracowników oraz zapewnienia dobrych relacji opartych na obopólnym zaufaniu. 


Cele strategiczne Grupy Azoty w obszarze „miejsce pracy” to:
  • poprawa satysfakcji pracowników,
  • poprawa poziomu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,
  • inicjowanie działań w zakresie rozwoju swoich pracowników.


Kapitał ludzki jest najważniejszym zasobem Grupy Azoty, dlatego działania, które spółka podejmuje na rzecz wspierania rozwoju pracowników są nieustannie udoskonalane oraz poszerzane. Wszystkie procesy zachodzące w spółkach są zależne od ludzi, dlatego to czynnik ludzki odgrywa główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa. W celu zapewnienia najwyższych standardów pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia i regularnie przystępują do egzaminów, które weryfikują ich wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Spółki stosują różne rozwiązania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, w szczególności są to systemy zarządzania oraz wewnętrzne polityki. Grupa Azoty dba o rozwój kadr poprzez objęcie ich systemem szkoleń oraz wspieranie indywidualnego dokształcania na uczelniach wyższych. 

Grupa Azoty rozwija się dynamicznie, a jej struktura ulega w ostatnim okresie fundamentalnym przeobrażeniom. W takim szybko zmieniającym się i rozwijającym konsorcjum pracownicy stoją przed wyzwaniem odnalezienia się w nowej sytuacji i podejmowania nowych wyzwań i odpowiedzialności. Grupa Azoty realizuje działania, które pomagają stworzyć pozytywną atmosferę i odpowiednio ukierunkować energię pracowników.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.