Respect Index

Grupa Azoty S.Aznajdują się w elitarnym gronie spółek notowanych w RESPECT Index. Spółka już osmiokrotnie pozytywnie przeszła weryfikację organizowaną przez GPW.

Spółka jest notowana w Indeksie nieustannie od 19 listopada 2009 r., czyli od momentu utworzenia tegoż Indeksu. Obecność Grupy Azoty S.A. jest potwierdzeniem, że Spółka jest stabilnym i godnym zaufania przedsiębiorstwem zarządzanym zgodnie z najwyższymi standardami. 


Źródło: GPW

Zasady weryfikacji składu RESPECT Index

Wybór spółek, które ostatecznie wchodzą w skład Indeksu odbywa się zgodnie z procedurą zakładającą trzyetapowość tego procesu. Pierwszy etap odbywa się bez udziału samych spółek i polega na wskazaniu spółek o najwyższej płynności, czyli tych, które są notowane w WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. W ramach etapu drugiego Giełda Papierów Wartościowych wspólnie ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych ocenia spółki na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. raportów i stron internetowych spółek). Główne kryteria to brak obciążenia sankcjami KNF i/lub GPW w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz nienaganne raportowanie w zakresie Corporate Governance oraz ładu informacyjnego. Trzeci etap wymaga już zaangażowania spółek, które zostają poproszone o wypełnienie ankiet. Ankiety te w sposób szczegółowy badają poziom i stopień kompleksowości działań podejmowanych przez spółki i adresowanych do grona ich interesariuszy w następujących kategoriach:
  1. Strategia i zarządzanie organizacji.
  2. Czynniki środowiskowe.
  3. Polityka pracownicza i relacje z pracownikami.
  4. Rynek i klienci.


Indeksy zrównoważonego rozwoju na świecie
Indeksy tego typu nazywane są indeksami zrównoważonego rozwoju, indeksami CSR czy też społecznej odpowiedzialności. Niezależnie od nazwy mają wspólny cel – wskazanie na firmy, które funkcjonują zgodnie z najwyższymi standardami, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, relacji z otoczeniem oraz ochrony środowiska. Ww. indeksy prowadzone są na dojrzałych rynkach kapitałowych i gromadzą najlepsze podmioty – najlepsze pod względem osiąganych wyników finansowych oraz prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Firmy, które znajdują się w indeksach skupiających podmioty odpowiedzialne posiadają strategie biznesowe, które umożliwiają im podnoszenie ich wartości w długim okresie. Indeksy te są dobrą wskazówką dla inwestorów giełdowych. Mimo że nie ma możliwości inwestowania w sam indeks, to można na jego podstawie oceniać poszczególne firmy. 

Indeksy zrównoważonego rozwoju są prowadzone, aby podkreślać, że możliwe jest osiąganie zysków postępując w sposób odpowiedzialny. Co więcej, w dłuższym okresie czasu jedno bez drugiego nie może istnieć. Zaufanie społeczne jest konieczne do rozwoju firmy, co z kolei przekłada się na zyski finansowe. Jest to możliwe dzięki prowadzeniu dialogu z interesariuszami, współpracy ze społecznością lokalną, braniu odpowiedzialności za swoje produkty i usługi, tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy oraz poszanowaniu środowiska. Grupa Azoty S.A. stosuje wysokie standardy we wszystkich wymienionych obszarach, dzięki czemu są notowane w RESPECT Index.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.