Wydarzenia i aktualności

Grupa Azoty PUŁAWY będzie rozwijać swoją infrastrukturę badawczą

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzyma 20,5 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój na budowę i wyposażenie laboratorium półtechnik. W obecności wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, przedstawiciele Spółki: Prezes Zarządu dr Krzysztof Bednarz oraz Członek Zarządu – Andrzej Skwarek podpisali umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw".


W ramach projektu zakupiona będzie aparatura badawcza oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia prac B+R. Własna infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli Grupie Azoty PUŁAWY na realizację długofalowej strategii rozwoju.

- Wsparcie rozbudowy infrastruktury B+R to inwestycja w innowacyjność polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie – wzrost konkurencyjności całej polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że połączenie potencjału świata nauki z potrzebami biznesu umocni pozycję Grupy Azoty wśród liderów nowoczesnej branży chemicznej - powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

- To jest wielka chwila dla Grupy Azoty PUŁAWY jak również dla całej Grupy Azoty. Cieszę się, że to właśnie w Puławach zostanie zrealizowany projekt, który otworzy perspektywy na ekspansję w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, opartych na własnym know-how – podkreślił dr Krzysztof Bednarz – prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY. Na terenie Grupy Azoty PUŁAWY powstanie laboratorium półtechnik, w którym Spółka będzie zajmować się nawozami, jak również – przede wszystkim – biotechnologią. W ocenie zarządu puławskiej spółki, patrząc na to, jak rozwija się biotechnologia na świecie, wydaje się, że w perspektywie 10-15 lat obok nawozów i chemikaliów może być to trzeci filar funkcjonowania Grupy Azoty PUŁAWY.

Efekty prac badawczych pozwolą na wytwarzanie zmodyfikowanych technologicznie produktów w segmencie nawozowym i przyczynią się do opracowania nowych produktów biodegradowalnych, wytwarzanych na bazie odpadów i surowców pochodzenia naturalnego. Kwas bio-bursztynowy, jest projektem nad którym prace w Spółce już trwają i są realizowane w Laboratorium Bioprocesów.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 50,5 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r.

Od 2012 roku Grupa Azoty Puławy jest częścią zintegrowanej Grupy Azoty. Spółka to wiodący dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa. Posiada ugruntowaną i mocną pozycję na europejskim rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Grupa Azoty Puławy to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent  melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący producent kaprolaktamu. Grupa Azoty Puławy to także jedyny w Polsce producent nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększa sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupy Azoty Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa).

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Kluczowe spółki Grupy Azoty w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa prowadzi również działalność na skalę międzynarodową. Do jej  zagranicznych aktywów należy działająca w sektorze tworzyw sztucznych, spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim Guben oraz Grupa COMPO EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d'Uixó, jeden czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, którą Grupa Azoty przejęła w 2018 r.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.