Wydarzenia i aktualności

Wspólne stanowisko Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Puławy S.A. dotyczące zmian w zarządzie Grupy Azoty S.A.

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi respektowania przez zarząd spółki Grupa Azoty S.A. Umowy konsolidacyjnej zawartej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. (obecnie Grupą Azoty Puławy) w zakresie powoływania w skład zarządu Grupy Azoty S.A. osób zatrudnionych w Grupie Azoty Puławy, wyjaśniamy, iż:

Umowa o konsolidacji nigdy nie gwarantowała pełnienia funkcji członków Zarządu Grupy Azoty S.A. kolejnych kadencji przez pracowników Grupy Azoty „Puławy”. W tym zakresie Umowa przewidywała jedynie składnie przez Zarząd Grupy Azoty S.A. wniosku do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. o powołanie dwóch lub trzech osób zatrudnionych w Grupie Azoty „Puławy”.

Przy aktualnym stanie prawnym wynikającym z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 roku, uchwały nr 38 Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. z 30 czerwca 2017 roku oraz treści uchwały Rady Nadzorczej regulującej tryb postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu1 Grupy Azoty S.A. Zarząd spółki nie ma możliwości zgłaszania kandydatów, którzy uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków zarządu Grupy Azoty S.A. Czyni to odpowiednie zapisy Umowy o konsolidacji w tym zakresie bezprzedmiotowymi i nieaktualnymi. Nie ma jednakże żadnych przeszkód, aby osoby zatrudnione w Grupie Azoty „Puławy” samodzielnie składały stosowne zgłoszenia.2

Działając w oparciu o obowiązujący Regulamin 9 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty ogłosiła termin i sposób przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków zarządu Grupy Azoty S.A.. Ogłoszenie zamieszczono także na stronie internetowej Spółki. Termin składania zgłoszeń upłynął 23 kwietnia 2018 r.

W dniu 17 maja 2018 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy z kandydatami i zakończyła przedmiotowe postępowanie, powołując Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. na XI kadencję.
1 Walne Zgromadzenie Grupy Azoty wprowadziło do Statutu Spółki zasadę, zgodnie z którą członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. uchwały nr 38 Walnego Zgromadzenia, do czasu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu stosuje się zasady ustalone w uchwale Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. przyjęła uchwałą Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. Zgodnie z postanowieniami tego regulaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym biorą udział te osoby, które osobiście złożą stosowne własne zgłoszenia i wymagane oświadczenia. Regulamin nie przewiduje dopuszczenia udziału w postępowaniu osób zgłaszanych przez zarząd Grupy Azoty S.A.

2 Działając w oparciu o obowiązujący Regulamin 9 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty ogłosiła termin i sposób przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu. Ogłoszenie zamieszczono także na stronie internetowej Spółki. Termin składania zgłoszeń upłynął 23 kwietnia 2018 r. Nie istniały jakiekolwiek przeszkody dla zgłoszenia się kandydatów – osób zatrudnionych w Grupie Azoty Puławy.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.